Gyakori kérdések


Kinek célszerû megfontolni az árfolyamrögzítés lehetõségének igénybe vételét?
Az árfolyamrögzítés lehetõségének igénybe vétele például abban az esetben lehet megfontolandó, ha jelenleg törlesztési gondok fenyegetik.
A megújuló árfolyamrögzítõ program egyszerre nyújtja a kétlépcsõs árfolyamhatás elleni védelmet a legmagasabb árfolyam bevezetésével, illetve az állami és intézményi szerepvállalás révén a fizetési kötelezettség részleges elengedését, hiszen az adósnak kamatfizetésre vonatkozó árfolyamkülönbözetet nem kell megfizetnie. Mindemellett nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gyûjtõszámlahitel továbbra is magában hordozza a forintosított hitelrész jövõbeli fizetési terhének pontosan nem prognosztizálható kockázatát.
 Az árfolyamrögzítés alatt állandó a törlesztõ részlet nagysága?

Az árfolyam rögzítésének idõszaka alatt csak az árfolyamváltozások hatásai szûnnek meg idõlegesen, de az érvényes devizahitel szerzõdéstõl függõen a kamatváltozásokat a pénzügyi intézmény érvényesítheti.Építési telekre felvett hitel részt vehet-e az árfolyamgát rendszerében?
A programban csak lakóingatlanok érintettek, tehát garázs, nyaraló, telek, stb. nem.
 Több mint 90 napos késedelmem van a hitelemen. Igényelhetem az árfolyamrögzítést?
Ha a hiteladós a 90 napot meghaladó tartozását a fix árfolyamon történõ törlesztés kezdõ idõpontja elõtt legalább oly mértékben rendezi, hogy az 90 nap alá csökken, akkor részt vehet a programban. A 90 napot ilyen módon meg nem haladó tartozás összege rögtön a program részeként mûködõ „gyûjtõszámlahitel” terhére íródik, mellyel a késedelmes tartozása megszûnik.
 Hogyan lehet rész venni az árfolyamgát programban?
Az árfolyamrögzítést írásban kell kezdeményezni annál a pénzügyi intézménynél, amelynél az érintett devizahitelszerzõdés(eke)t kötötték. Ha a fentiekben ismertetett feltételek fennállnak, az intézmény köteles a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést megkötni. Hiánytalan kérelem átvételétõl számítva az intézmény köteles mindent megtenni, hogy 60 napon belül megtörténjen a szerzõdéskötés.
A szerzõdéskötést követõen tehet a hiteladós a közjegyzõ elõtt tartozáselismerõ nyilatkozatot. A fix árfolyamon történõ törlesztés a tartozáselismerõ nyilatkozat pénzügyi intézménynek történõ bemutatását követõ második törlesztési hónapban kezdõdik.
 


Hogyan tudom meg, hogy mennyi lesz a törlesztõ részletem?

A hitelezõ a rögzített árfolyam záró idõpontjától számított 15 napon belül köteles írásban értesíteni az adóst a gyûjtõszámlahitel-szerzõdés futamidejérõl és elsõ kamatperiódusára érvényes havi törlesztõrészlet forint összegérõl.
 


Kedvezményes végtörlesztés esetén is felszámolják az elõtörlesztési díjat?
A vonatkozó törvény szerint rögzített árfolyamon történõ végtörlesztés esetén a bank nem számíthat fel díjat végtörlesztésre.
 Milyen hitel esetén vehetõ igénybe a kedvezményes végtörlesztés?
A kedvezményes végtörlesztés lehetõsége a lakóingatlanon alapított zálogjoggal vagy állami készfizetõ kezességgel nyújtott devizahitelekre vonatkozik, tehát lakáscélú, szabad felhasználású és adósságrendezõ jelzáloghitelek végtörleszthetõk, fedezet nélküli személyi hitelek, lakáslízing, autólízing, gépjármû-hitelek nem.
Nem csak a svájci frank alapú hiteleket lehet végtörleszteni, hanem az euró és a japán jen alapú hiteleket is, amennyiben a kiváltandó hitel folyósításakor alkalmazott deviza árfolyam alacsonyabb volt, mint a jogszabályban meghatározott árfolyam. Az elõre meghatározott árfolyamok devizánként a következõek:
180 Ft/CHF
250 Ft/EUR
200 Ft/ 100JPY

A részletes, ehhez kapcsolódó cikk megtekintéshez kattintson a Feltételek menüpontra!
 Lakáskasszával vagy biztosítással kombinált hitelek esetén is lehetõség van a végtörlesztésre?
LTP-vel kombinált hitel esetén több lehetõsége is van a végtörlesztésre. Dönthet úgy, hogy a meglévõ megtakarítását tovább fizeti a hitel végtörlesztésétõl függetlenül, amit lejáratkor felhasználhat. Amennyiben nem szeretné tovább fizetni megtakarítását, úgy annak megszüntetésére is van lehetõsége. Regisztráljon, és munkatársaink ismerteti Önnel a kedvezményes végtörlesztés lehetõségeit.

 Az is élhet a lehetõséggel, aki a rögzített árfolyam felett vette fel a hitelét?
Azok az ügyfelek, akiknek a rögzített árfolyam felett lett folyósítva a hitelük, nem élhetnek ezzel a lehetõséggel. Õk a Bank mindenkori jegyzett árfolyamán elõtörleszthetik hitelüket.
Ha nehézséget okoz a havi törlesztõ részlet fizetése, ebben az esetben Hitelkönnyítõ csomagot kérhet bankjától, ami tõkefizetési türelmi idõt, futamidõ hosszabbítást és rögzített árfolyamon való törlesztést jelenthet.
 Milyen dokumentumokat kell benyújtani igényléskor?
Az elõtörlesztést a kölcsön Adósa Elõtörlesztési kérelem nyomtatvány, valamint Nyilatkozat devizahitelek egyösszegû, rögzített árfolyamon történõ végtörlesztéséhez nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti. A további, igényléssel kapcsolatos dokumentumok bankonként különbözõek lehetnek.
 Szabad felhasználású hitelek esetén is lehetséges-e a rögzített árfolyamon történõ végtörlesztés?
Igen, amennyiben a jogszabály által elõírt feltételek teljesülnek és a kölcsön fedezete lakóingatlan.
 Személyi kölcsön és autóhitel is kiváltásra kerülhet rögzített árfolyamon?
Nem, kizárólag lakóingatlan fedezetes deviza alapú hitel váltható ki a rögzített árfolyamon.
 Szakaszos finanszírozás esetén, ha a törlesztési árfolyam csak a hitel egy részének folyósítása során volt a rögzített árfolyam értékek alatt, kérelmezhetõ a végtörlesztés?
Ha a kölcsön folyósítása több szakaszban történt, a folyósítások során alkalmazott árfolyamok súlyozott számtani átlaga nem lehet magasabba a rögzített árfolyamnál. Ha ez a feltétel teljesül, igényelhetõ a végtörlesztési kedvezmény.
 Mi a teendõm, ha a fennálló tõketartozásom magasabb, mint amekkora összeget a hitelkiváltás során kaphatok?
Amennyiben fennálló kölcsönét végtörleszteni kívánja, a különbözetet önerõbõl, egyéb forrásból kell megfizetnie. A kiváltás több forrás bevonásával elnevezésü cikkünkben talál tippeket egyéb forrásból visszafizetéshez.
 Hitelkiváltás esetén más ingatlan is lehet fedezet?
Igen.
 A jelenlegi ügyletszereplõknek részt kell venniük az új hitelben is?
A kiváltásra kerülõ kölcsön adósainak és készfizetõ kezeseinek az új kölcsönügyletben is szerepelniük kell, kivéve ha az ügyletszereplõ korábban kiengedésre került a hitelügyletbõl vagy elhunyt.
Bevonhatok adóstársat?

További ügyletszereplõk, minõsítést javító társigénylõ bevonására van lehetõség.Ha a lakásomon lévõ hitelemet a vevõ fizeti ki, mire kell figyelnem?
Amíg nem gyõzõdött meg a vevõ fizetõképességérõl, ne adja be a kérelmét a bankba, mert beadástól számított 60 nap áll rendelkezésére a végtörlesztés teljesítésére! Ha vevõje részére szeretne hitelképesség vizsgálatot kérni, keressen Minket!
Mi történik, ha önhibámon kívül nem kapom meg a 60 napos határidõn belül a végtörlesztéshez az összeget?

Ha a kérelem benyújtását követõ 60 napon belül nem tudja végtörleszteni a hitelét, akkor nem jogosult a kedvezményes árfolyamra, függetlenül attól, hogy ez kinek a hibájából következett be.

 Mi történik akkor, ha bejelentem a végtörlesztési szándékomat, de nem teljesítem a feltételeket?
Ilyen esetben az ügyfélnek marad az eredeti svájci frank vagy euró alapú hitele.
 Nagy összegû hitelekre is vonatkozik a végtörlesztési lehetõség?
A hitel összege szerint nincs korlátozás, bármekkora összegû jelzáloghitel végtörleszthetõ.
 A fixált árfolyam elõtörlesztésre is vonatkozik?
Csak a teljes tartozás kiegyenlítése  esetén élhet az ügyfél a kedvezményes árfolyamú végtörlesztéssel. Amennyiben a kölcsönhöz közvetlenül kapcsolódik Áthidaló Kölcsön vagy Gyûjtõszámlahitel, annak teljes összegét is vissza kell fizetni. Az Ügyfél által a végtörlesztésre meghatározott napra teljesítendõ összegrõl a Bank a kérelem benyújtását követõen tájékoztatja a Hitelfelvevõt.
Figyelni kell arra, hogy a Bank csak a hitel teljes végtörlesztését tudja végrehajtani a rögzített árfolyamon. Amennyiben a végtörlesztés napján – legkésõbb a kérelem benyújtását követõ 60. napon – a végtörlesztéshez szükséges teljes összeg nincs a törlesztõszámlán, akkor a Bank nem hajtja végre a végtörlesztést és a kérelmet elutasítja.
 Piaci lakáshitelnél van-e lehetõség, hogy lakáscélú hitellel váltsuk ki a hitelünket vagy csak szabad felhasználású hitellel lehet?
Hitelkiváltásra igényelhetõ lakáshitelt kiváltó lakáshitel, és szabad felhasználású hitelt kiváltó szabad felhasználású hitel is. Tehát lakáshitelt lehetõség van lakáscélú és szabad felhasználású hitellel is végtörleszteni. Szabad felhasználású jelzáloghitelt csak szabad felhasználású hitelt kiváló hitellel tudunk végtörleszteni.
 Terhel bármilyen banki költség a végtörlesztés során? A meg nem fizetett árfolyam-különbözet kit terhel?

A törvény szerint a Bank nem számíthat fel semmilyen díjat vagy költséget a végtörlesztés során, így az ügyfelet nem is terheli banki költség. A meg nem fizetett árfolyam-különbözet a Bankot terheli.
 Végtörlesztés esetén mennyi a jelzálogjog törlésének a földhivatali díja?
Az otthonvédelmi törvény által biztosított végtörlesztés és a jelzálogjog földhivatali törlése nem díjköteles.
 Harminc napos törlesztési késedelem vagy hátralék esetén is igényelhetõ a kedvezményes árfolyam?
Igen, de tartozását rendeznie kell legkésõbb a végtörlesztés határidejéig.
 Felmondott hiteleknél is igénybe vehetõ a fixált árfolyamon való végtörlesztés?
A felmondott hitelek esetében az ügyfelek akkor élhetnek a kedvezményes végtörlesztés lehetõségével, ha a felmondásra 2011. június 30-a után került sor.
 Ha igénybe vettem banki mentõcsomagot vagy gyûjtõszámlás fixált törlesztést, akkor élhetek még ezzel a lehetõséggel?
Igen, igényelheti a végtörlesztést, de minden tartozását ki kell egyenlítenie, beleértve a gyûjtõszámla egyenlegét is.
 2011. december 30-i bejelentési kötelezettségig értékesíteni szeretném az ingatlanomat, ebben az esetben a 60 napos határidõhöz kell kötni a vevõvel a fizetési kötelezettséget?
A végtörlesztési igény benyújtását követõen minden esetben 60 napja van az ügyfélnek biztosítani a megfelelõ összeget a törlesztésre. Javasoljuk, hogy mindenképp kérje munkatársaink tájékoztatását a vevõ hitelképességérõl és a hitelfolyósítás átfutási idejérõl, nehogy kicsússzon a végtörlesztés 60 napos határidejébõl! Ha a vevõ hitele késik, és Ön nem tudja teljesíteni a végtörlesztést idõben, elveszti annak lehetõségét! A hitelre történõ vásárlás kapcsán fontos megfogadnia a Foglaló kapcsán írott javaslatunkat.
 Megéri-e átváltani deviza hitelemet forint alapú hitelre, ha nincs elég pénzem a visszafizetéshez?
Ezt az adott hitel vizsgálata alapján lehet eldönteni. Ha szeretné kiszámolni, milyen havi terhet jelent a meglévõ hitelének kiváltása, használja Kalkulátorunkat. Kérdéseit felteheti munkatársunknak, aki ismerteti Önnel a kedvezményes végtörlesztés lehetõségeit. Addig is ajánljuk figyelmébe kapcsolódó elemzésünket.
 Másik ingatlan lehet-e fedezet a hitelkiváltás esetén?
Igen.
 Ha a devizahitelem összege már nagyobb, mint a házam vagy lakásom értéke, kaphatok akkor is forint hitelt a deviza hitel kiváltásához?
Ha a fedezet nem megfelelõ, akkor a bank nem nyújt hitelt. Gyakran elõfordul, hogy a régi, még szabályozatlan hitelpiacon folyósított devizahitel a mostani kedvezményes árfolyamon is magasabb, mint amekkora fedezeti értéket most a bank figyelembe tud venni. Ebben az esetben a következõket tudjuk javasolni:Mit is tegyek?
A lehetõ legjobb megoldás érdekében gondolja át pénzügyi lehetõséget, és keressen fel egy szakembert, aki segíthet a legoptimálisabb megoldás megtalálását, a végtörlesztési folyamat hibátlan lebonyolítását. Egy rosszul megválasztott lépés akár a kedvezményes végtörlesztés lehetõségét is meghiúsíthatja. Keresse munkatársunkat, ha szeretne minden kérdésére választ kapni.
 Veszélyek és buktatók
Fontos megemlíteni, hogy a legnagyobb hangsúly az idõzítésen van. Egy nem megfelelõ idõben tett végtörlesztési kérelem esetén meghiúsulhat a végtörlesztés.
A megfelelõ elõszûrés hiányában nem csak azt tudhatja meg, hogy nem válthatja ki a hitelét, de mindezek mellett plusz költségekbe is verheti magát.
Ha hitelbõl szeretné kiváltani a jelenlegi tartozását, akkor a nem jól megválasztott konstrukcióval akár évente több százezer forintot is kidobhat az ablakon.